Zadzwoń: 695 944 418       |       ul. Wejherowska 4, Nowy Dwór Wejherowski


wulkanizacja pomorskie

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczęło bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”lub „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.
Kto będzie administratorem Państwa danych?
Jako administrator Państwa danych osobowych, Wulkanizacja Paweł Holka, ul. Wejherowska 4, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski (NIP: 588 220 89 16) odpowiedzialnie podchodzimy do problematyki ochrony danych osobowych naszych klientów.
Naszym celem jest zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych. Można się z nami skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
adres mailowy: a.holka@op.pl lub dzwoniąc na numer: 695 944 418.
Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.
Cele i czas przetwarzania
Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.
Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;( do 5 lat)
Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Wulkanizacja Paweł Holka działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
Jakie Dane zbieramy?
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty e-mail/ formularza kontaktowego, przekazujesz nam dobrowolnie swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail . W przypadku realizacji zamówienia przetwarzamy jeszcze Państwa adres oraz telefon kontaktowy. Czasami numer pesel jest przetwarzany w kontakcie z bankami.
Odbiorcy danych
Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
– firmie kadrowej i firmie księgowej
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
– podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność
– podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom firmom logistycznym, fabrykom produkcyjnym oraz firmom montażowym
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Bezpieczeństwo
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:
Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
Jakie prawa Państwu przysługują w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych?
Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

error: Content is protected !!